دانلود تحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختی کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد

دانلود تحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختی کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد

دانلود تحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختی کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد

 

 

 

 

 

 

 

این تحقیق نوشته خودم و بدون کپی برداری و مخصوص این فروشگاه است!

 

تحقیق دارای آیتم های زیر است:

جلد و عنوان

فهرست مطالب

مقدمه

بحث نظری

نتیجه گیری

منابع

 

قسمتی از تحقیق را در ذیل میبینید:

 

فهرست مطالب

 

مقدمه           ...............................................................................................................................    4

تعریف کودک اوتیسم          ..........................................................................................................   4

ویژگی ها و عوامل کودکان اوتیسم     ...............................................................................................  8

نقایص کودکان اوتیسم       .............................................................................................................  16

نقایص شناختی کودکان اوتیسم           ............................................................................................. 17

ارزیابی و شناسایی اوتیسم     ..........................................................................................................  23

شیوه های تشخیص اوتیسم            ................................................................................................. 31

نقش کودکان در مهارتهای شناختی اوتیسم          .............................................................................. 36

اهمیت آموزش مهارهای شناختی در کودکان اوتیسم          ................................................................ 36

رهنمودها و رویکردهای آموزشی مهارتهای شناختی اوتیسم          ..................................................... 37

انواع مهارتهای شناختی       ............................................................................................................. 40

آموزش مهارتهای شناختی به کودکان اوتیسم   .................................................................................... 41

معرفی برنامه های آموزشی شناختی به کودکان اوتیسم      ................................................................... 44

پیشینه تحقیقات مرتبط با آموزش مهارتهای شناختی در کودکان اوتیسم        ........................................ 46

جمع بندی و نتیجه گیری      ...........................................................................................................  48

منابع       ........................................................................................................................................ 49

 

 


 

  • مقدمه

اختلال وهم گرایی بینایی (ASD) یک اختلال عصبی پیچیده و چندلایه ای است اوتیسم که فرد به فرد علائم و نشانه های متفاوتی دارد. این تفاوت علائم و نشانه ها باعث می شود که تعیین یک روش معین برای آموزش به کودکان مبتلا به اوتیسم به یک چالش بدل شود. اگرچه هر کودک، به روش های آموزش واکنش های متفاوتی نشان می دهد، با این حال چند استراتژی وجود دارد که به طور عمومی به کارگرفته شده که به کودکان مبتلا به اوتیسم برای موفقیت در اهداف آموزش کمک کند. این استراتژی ها با توجه به مشخصه های مبتلایان اوتیسم اعم از تفاوت ها در ارتباطات، مهارت های اجتماعی، رفتار ها و مشکلات مربوط به حواس پنجگانه ساخته شده اند(ولی زاده، 1388، 89).

 

  • تعریف کودک اوتیسم

اوتيسم عبارت است از ناتواني كودك در برقراري ارتباط با مردم يا موقعيتها. كودكان اوتيستيك اغلب به عنوان كودكان آرام اشباه گرفته مي شوند زيرا توقعات زيادي از والدين خود ندارند. بعد از نوزادي[1] هيج وابستگي نسبت به اشخاص نشان نداده، بر عكس به اشيا مكانيكي وابسته مي شوند. اوتيسم به وسيله مجموعه اي از علايم تشخيص داده مي شود نه فقط يك علامت. مشخصه اصلي اوتيسم نقص در واكنشات اجتماعي، ارتباطات، توجه محدود شده و رفتار هاي تكراري است ديگر مشخصات مثل اختلال در خوردن و ... براي تشخيص مهم هستند اما ضروري نيستند(اصلانی، 1395، 89).

اوتيسم به عنوان اختلالي كه اصولا ظهور آن قبل از 30 ماهگي است تعريف شده است. كودكان اونيستيك فاقد نيرو براي ارتباط اند. يعني صحبت كردن را كه يك كودك در مراحل اوليه رشد از طريق ايجاد اصوات شروع مي كند در كودكان اوتيستيك كمتر به چشم مي خورد. در كودكان اوتيستيك مسن تر، لالي عاطفي[2] يعني فقدان كامل تكلم، بسيار عادي است. همچنين تحقيقات نشان داده است كه آنان منفي گرا هستند، زيرا پشت خود را به ديگران مي كنند يا فعالانه در برابر آنان مقاومت مي كنند. آنان روزهاي خود را به نحوي مي گذرانند كه گويي در رويا هستند. آنان ممكن است اشياء مخصوص از قبيل درهاي شيشه را ساعتها بچرخانند يا انگشتان خود را به طور پيوسته در برابر صورتشان حركت دهند(بالتان[3]، 2017، 67).

فهرستهاي تشخيصي اصلي در مورد كودكان اوتيستيك مورد استفاده واقع مي شود، فهرست تشخيصي ديسلند براي كودكان مبتلا به اختلالات رفتاري و سيستم تشخيصي بريتيش و رلينگ[4] است(شجاعی، 1396، 89).

هر چند دامنه نمرات هوشي كودكان اوتيسم از بسيار باهوش  تا به شدت عقب مانده تغيير مي كند، حدود 80 درصد آنها عقب مانده اند. در دوران كودكي حدود دو سوم افراد اوتيسم به شدت ناتوانند و نمي توانند از خودشان مواظبت كنند، اما 5 الي 17 درصد آنها در جامعه روي پاي خود مي ايستند، كار مي كنند و نوعي زندگي اجتماعي دارند. نمرات آزمون هوش كودكان اوتيستيك همانند ساير كودكان، پيشرفت تحصيلي، اشتغالات آينده و وضعيت اجتماعي آنها را پيش بيني مي كند(شجاعی، 1396، 89).

طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، در سال 1975 از هر 5 هزار نفر، یک نفر به اوتیسم مبتلا بوده اما در سال 2004 این میزان به یک در 166 نفر رسیده و در سال 2014 از هر 42 کودک یک نفر مبتلا به اوتیسم بوده است.

 امروزه دیگر تصویری که از یک کودک مبتلا به اوتیسم داریم، یک فرد ناتوان و گوشه گیر نیست، بلکه می دانیم اوتیسم طیف گسترده ای از علائم را به همراه دارد. آنچه در ادامه می خوانید، حقایقی درباره این بیماری به روایت دکتر میترا حکیم شوشتری، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است(بالتان[5]، 2016، 45).

اختلال نافذ مربوط به رشد[6]  (P.D.D ) به طور رسمي نخستين بار در سال 1980 به عنوان يك گروه اختلال مشخص روانپزشكي كودكان شناخته شد. قبل از آن بچه هايي با نشانه هاي P.D.D  بررسي مي شدند، به عنوان زير گروهي از اسكيزوفرني كودكان مي دانستند. اختلالات نافذ رشد عبارتي است كه در حال حاضر براي اشاره به اختلالات شديد روانشناختي در دوران كودكي به كار مي رود. اختلالات نافذ رشد، آشفتگي[7] شديد در تحول شناختي، اجتماعي، رفتاري و هيجاني كودك است كه در فرايند رشد، اختلالات فراگيري ايجاد مي كند. از ميان چند اختلال فراگير رشدي كه در DSM-IV به آنها اشاره شده، اوتيسم هم در حيطه پژوهشي و هم در حيطه باليني كاملا چشمگير و برجسته است. درخودماندگي (اوتيسم) بر خصوصيات اصلي انسان اثر مي گذارد: اجتماعي شدن[8] بين فردي و بر ارتباط هاي پيچيده. كودكان در خود مانده اختلالات شديدي در تعامل و ارتباط اجتماعي، بازي بين فردي[9] و ارتباطات دارند(آگوست[10]، 2016، 78).

دو اختلال عمده كه به عنوان اختلال هاي نفوذ كننده رشد تعريف گرديده است عبارت است از اوتيسم خردسالي و  اسكيزوفرني. به نظر مي رسد كه اختلال هاي شديد كودكي اكثرا در دوره سني قبل از 5/2 يا 3 سالگي و اوايل نوجواني و يا درست قبل از آن ظاهر مي شوند. مطالعات انجام شده اين دوره حساس را تاييد نموده است. كودكاني كه قبل از سن 5/2 تا 3 سالگي پسيكوتيك مي شوند غالبا خصوصيات اوتيسم خردسالي را دارند، در حاليكه تصوير باليني كساني كه در نوجواني به پسيكوز مبتلا مي شوند شبيه خصوصياتي است كه در اسكيزوفرني بزرگسالي ديده مي شود.

چندين اختلال نافذ رشد ديگر وجود دارد، اما كمتر از اوتيسم رايج هستند. اختلال رت[11] ، آسپرگر[12]  و اختلال فرو پاشنده كودكي[13]، در زمره اين دسته از اختلالات گنجانده مي شوند.

اوتسيم يك اختلال رشد مغز است كه به وسيله نقص در واكنشات اجتماعي و ارتباطات ،رفتارهاي تكراري و محدود، مشخص مي شود كه قبل از 3 سالگي شروع مي شوند. اين مجموعه نشانه ها از نوع خفيف اوتيسم به نام اختلال طيف اوتيسم فرق دارند (انجمن روانپزشكي آمريكا ، 2000 ). اوتيسم روي بسياري از قسمت هاي مغز اثر مي گذارد كه اين اتفاقات هنوز درك نشده است. اوتيسم نسبتا نادر است، اما در سراسر جهان روي مي دهد و فاقد الگوي مرتبط با طبقه اجتماعي يا پيشينه تحصيلي است. گمان نمي رود كه اين اختلال به خاطر رفتار هاي سرپرست كودك ايجاد گردد و همچنين با اصول يادگيري رفتار نيز تبين نمي شود. داده ها يك مولفه زيست شناختي و عامل ژنتيكي را مطرح ساخته اند(گنجی، 1388، 67).

انتظار نمي رود كه برنامه هاي درماني براي اشخاص درخودمانده اين اختلال را مداوا كند، در واقع درمان مشخص شده اي وجو ندارد.اما اقداماتي با هدف به حداكثر رساندن سازگاري شخصي طراحي و تدوين مي شوند. در اين رابطه برنامه هاي روان پويشي و دارو درماني چندان موثر نبوده اند. اما اقدامات فشرده اصلاح رفتار نتايج دلگرم كننده اي به دست داده است. اقدامات درماني به طور فزاينده اي بر محور خانواده، تدوين برنامه هاي آموزش والدين براي توجيه و پرداختن به اختلالات كودك و مشاوره با والدين براي توجه به مشكلات مرتبط با بزرگ كردن كودك درخودمانده استوار شده است(شجاعی، 1396، 89).

 

برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید:

دسته:

دانلود تحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختی کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد

خرید آنلاین